Договір публічної оферти

Публічний договір (оферта) про надання послуг

Сервісна угода регламентує порядок надання послуг ТОВ "Старлінк". Дана Сервісна угода є Публічним договором відповідно до ст 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цієї Сервісної угоди (публічного договору) є факт здійснення реєстрантом платежу в рахунок оплати послуг і отримання ТОВ "Старлінк" відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

Використання послуг ТОВ "Старлінк" передбачає згоду особи, що реєструє доменне ім'я / імена (далі - Реєстранта) з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент надання послуги.

Сторони беззастережно погоджуються з тим, що порядок надання Послуг в рамках цієї Угоди, а також інші вимоги та умови, пов'язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентується документами, регламентами, правилами, інструкціями і процедурами (далі - Правила), прийнятими ICANN (Інтернет Корпорацією щодо призначення імен та адрес), Адміністраторами відповідним публічних доменів, інтернет-службою ТОВ "Старлінк".

Приймаючи цю Сервісна угода, Реєстрант підтверджує, що:

а) за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

б) контактна інформація, яка надається при реєстрації доменного імені, є вірною і актуальною;

в) контактна інформація про особу реєстрантів може бути опублікована в українських і міжнародних службах WHOIS відповідно до загальноприйнятих документами, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен;


1. Послуги

1.1. ТОВ "Старлінк" надає наступні послуги за дорученням і в інтересах своїх клієнтів:

1.1.1. реєстрація і підтримка доменних імен в українських, міжнародних і зарубіжних регіональних зонах;

1.1.2. розміщення Web-ресурсів на високошвидкісних серверах, розташованих на індустріальній технічній площадці в м.Києві;

1.1.3. послуги технічного консалтингу в області реєстрації доменних імен та хостингу (вибір доменного імені, комплектація та збирання хостинг-серверів та ін.);

1.1.4. представницькі послуги в сфері реєстрації доменних імен, розв'язання доменних спорів і т.д.

1.2. Проект компанії ТОВ "Старлінк", яка виступає офіційним суб'єктом правовідносин (як одержувач платежів, платник і ін.) щодо послуг, що надаються службою.

 

 

2. Платежі

2.1. Оплата послуг, що надаються ТОВ "Старлінк", здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг.

2.2. Здійснюючи оплату, Реєстрант зобов'язаний вказати в платіжному документі код клієнта, виданий ТОВ "Старлінк" при реєстрації доменного імені, який ідентифікує замовлені послуги.

2.3. Оплата послуг реєстрантом здійснюється на білінгової системи. [https://billing.starlink.ua/]

2.4. У разі несплати або несвоєчасної оплати ТОВ "Старлінк" може припинити / призупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії.

2.5. Послуга гарантується і надається тільки за фактом отримання оплати ТОВ "Старлінк". До моменту отримання оплати ТОВ "Старлінк" не несе ніяких зобов'язань перед реєстрантом щодо реєстрації та закріплення за ним прав на конкретні доменні імена.

 

3. Інформація та її використання

3.1. Користувачі зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Інформація, надана реєстрантом, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

3.2. ТОВ "Старлінк" має право на свій розсуд вимагати від клієнтів документальних підтверджень достовірності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги.

3.3. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для призупинення реєстрації. При цьому ТОВ "Старлінк" не несе відповідальності за будь-які збитки, отримані клієнтом у разі призупинення надання послуг з причини не виконання цієї вимоги.

 


4. Надання послуг

4.1. ТОВ "Старлінк" діє в інтересах своїх клієнтів і прагне до надання лише високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між службою та її клієнтом, так і за участю третіх осіб, ми робимо все законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів нашого клієнта.

4.2. З метою захисту прав Реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, ТОВ "Старлінк" при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів зарубіжних і українських доменних зон. ТОВ "Старлінк" зобов'язується змінити контактні реквізити доменного імені за письмовим запитом Реєстранта після пред'явлення документа, який його ідентифікує.

4.3. Одночасно ТОВ "Старлінк" не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)

4.4. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), ТОВ "Старлінк" несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за послуги.

4.5. ТОВ "Старлінк" не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за послуги служби.

4.6. ТОВ "Старлінк" не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

4.7. Передача доменного імені, делегованого реєстранту, для обслуговування іншим реєстраторам можлива не пізніше ніж за 14 днів до закінчення терміну делегування доменного імені.

4.8. ТОВ "Старлінк" залишає за собою право припинити обслуговування клієнта БЕЗ відшкодування вартості послуг в наступних випадках:

4.8.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, порноресурсів, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції і т.і.); введення в оману користувачів мережі Інтернет, в тому числі, з метою несанкціонованого збору персональних даних та / або отримання аутентификационной інформації (фішинг); розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;

4.8.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи хостинг-серверів ТОВ "Старлінк" або ж на дискредитацію служби;

4.8.3. на випадок рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;

4.8.4. на випадок, якщо за належним чином оформленою вимогою компетентних органів (судів, органів слідства, Служби безпеки України) контактна інформація, подана реєстрантом згідно п. 3.1 не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках якщо котнактная інформація не є достовірною.

4.8.5. будь-яких дій Реєстранта, спрямованих на порушення роботи елементів мережі Інтернет, які не належать реєстранту.

4.8.6. застосування реєстрантом налаштувань, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі і порушують нормальний порядок зв'язку в глобальній мережі Інтернет.

4.9 Грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються якщоі:

- відмови клієнта від наданої послуги реєстрації / продовження доменного імені;

- анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії, в тому числі за рішенням суду;

- передачі доменного імені іншій особі, в тому числі за рішенням суду;

- порушення Замовником положень п. 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4 Сервісної угоди;

4.10. Приймаючи цю угоду, Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг в рамках цієї угоди.

4.11. Всі операції з доменом виконуються відповідно до правил і регламентів доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:

 

Правила домену .UA [https://hostmaster.ua/policy/?ua]
Регламент домену .COM.UA [https://hostmaster.ua/policy/?com.ua]
Регламент домену .KIEV.UA [https://hostmaster.ua/policy/?kiev.ua]
Регламент реєстрації публічних доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua]
Особливості реєстрації доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/2ld/]
Правила регістрціі доменних імен в доменах .RU та РФ [http://www.cctld.ru/ru/docs/rules.php]
Права і обов'язки реєстрантів міжнародних доменних імен [http://www.icann.org/ru/resources/registrars/raa/registrant-rights-responsibilities]

 

5. Передача доменних імен

5.1. Передача доменного імені іншій юридичній, фізичній або фізичній особі-підприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на web-сайті ТОВ "Старлінк" в розділі "Реєстрація доменних імен" "Реєстрація доменних імен"

5.2. Передача доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованими на web-сайті ТОВ "Старлінк" в розділі "Реєстрація доменних імен", а так само в порядку і на умовах визначених в Правилах відповідної доменної зони.

5.2.1 Передача доменного имени на обслуживание другому Регистратору осуществляется только в пределах срока действия регистрации доменного имени.

 

6. Відповідальність

6.1. ТОВ "Старлінк" не несе ніякої відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих з її допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами або розміщуваних на серверах служби.

 

7. Зміни та доповнення

7.1. Ця угода не є остаточною, може бути змінена та доповнена. Про всі зміни в Сервісній угоді клієнти будуть повідомлені електронною поштою або спеціальним повідомленням на головній сторінці сайту в строк не менший ніж 30 днів до вступу в силу таких змін.


Політика обробки персональних даних

 

1. Загальні положення

1.1. Ведення діяльності ТОВ «Старлiнк» (надалі – Організація) передбачає обробку персональних даних користувачів інтернет ресурсів та її контрагентів, учасників та працівників. Старлiнк визначає пріоритетним обов’язком здійснювати обробку персональних даних виключно на підставах та в порядку, визначених законодавством України.
1.2. Завданням Політики загальних засад обробки персональних даних ТОВ «Старлiнк» (надалі – Політика) є забезпечення належного рівня доступності, прозорості та процесу обробки персональних даних у ході ведення основної діяльності визначеної статутом Організації.
1.3. Політика розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про захист персональних даних»; «Про інформацію»; «Про доступ до публічної інформації»; ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги», ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки», прийняті наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18.12.2015 № 193 (зі змінами), Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14, інших актів законодавства; Політики конфіденційності в ТОВ «Старлiнк», затверджена правлінням ТОВ «Старлiнк».
1.4. У цій Політиці терміни вживаються в значеннях, викладених у законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію».

 

2. Сфера застосування та термін дії Політики

2.1. Політика є обов’язковою до застосування в ТОВ «Старлiнк» у рамках процесу обробки персональних даних та поширюється на всі структурні підрозділи ТОВ «Старлiнк».
2.2. Термін дії Політики не обмежується. ТОВ «Старлiнк» має право вносити зміни до Політики, про що інформує шляхом розміщення оновленої версії на офіційному вебсайті ТОВ «Старлiнк» https://starlink.ua (далі — вебсайт).

3. Мета обробки персональних даних

3.1 Метою обробки персональних даних ТОВ «Старлiнк» є надання якісних послуг(які надаються виключно за Українським законодавством) та інформації користувачам вебсайту (суб’єктам персональних даних), обробка інформації, що становить профіль у порядку, визначеному законодавством.
3.2 Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.
3.3 Організація має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти info@starlink.ua з позначкою «Відмова від повідомленнях про нові продукти й послуги та спеціальні пропозиції».

4. Принципи обробки персональнихданих

4.1. Прозорість організації процесу обробки персональних даних

Політика оприлюднюється на офіційному вебсайті Організації.
Підставами для обробки Організацією персональних даних є:


• Згода суб’єкта персональних даних на їх обробку;
• Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
• Терміни обробки та зберігання персональних даних визначаються з урахуванням потреб організації.


4.2. Доступність персональних даних.
Персональні дані є доступними для суб’єкта цих даних і доступ до них надається в порядку передбаченому законодавством про захист персональних даних.
4.3. Згода суб’єкта персональних данихСуб’єкт може добровільно надати згоду на обробку його персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або іншою визначеною Організацією метою.
Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://starlink.ua. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої Організації на обробку цих даних, або відповідно до вимог законодавства.

5. Особливості обробки та визначення персональних даних

5.1. Види обробки персональних даних.
Персональні дані в Організації обробляються з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів, з урахуванням особливостей процесів та рівня автоматизації таких процесів.
Порядок обробки, захисту та доступу до персональних даних при різних видах обробки визначаються окремими внутрішніми нормативними документами організації.
5.2. Визначення суб’єктів персональних даних у разі використання вебресурсів Організації.Користувачі, що використовують вебресурси Організації, є суб’єктами персональних даних виключно з дати їхньої реєстрації на вебресурсі та надання згоди на обробку їхніх персональних даних.
5.3. Обробка персональних даних суб’єктів, якими є Юридичні особи не є суб’єктами персональних даних.Обробка персональних даних користувачів (фізичних осіб) здійснюється відповідно до цієї Політики та законодавства.
5.4. Використання інформації суб’єкта персональних данихІнформація, отримана від користувача вебсайту використовується для:• створення облікового запису користувачем, що використовує інформаційні ресурси (вебресурси) Організації;


• надання послуги або функції, яку замовив користувач;
• зв’язку з користувачами з метою інформування про персоналізовані унікальні пропозиції;
• оцінки та аналізу попиту на ринку, продуктів та сервісів;
• ефективного клієнтського обслуговування;
• інших цілей не заборонених законодавством.


5.5. Обмеження щодо подальшої передачі (поширення) персональних даних.
Організація не передає інформацію отриману від суб’єктів персональних даних у рамках надання послуг третім особам із метою належного виконання своїх обов’язків, відповідно до вимог законодавства, та персоніфікованого повідомлення користувачів за відповідними послугами з метою їх покращення та поінформованості таких користувачів.
Передача персональних даних можлива виключно на договірній основі за умови належного їх зберігання та захисту третьою особою та/або розпорядником, а також чіткого визначення її/його відповідальності за забезпечення належного захисту при обробці персональних даних за виключенням випадків прямо передбачених законодавством. У договорі також визначається склад персональних даних, що передаються, спосіб та мета їх обробки, комплекс організаційно-технічних заходів із захисту, що вживатимуться третьою особою (розпорядником).
Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин із метою обробки за кордон здійснюється з дотриманням умов, визначених у ст. 29 Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон).
Поширення Організацією персональних даних без згоди суб’єкта або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Права та обов’язки суб’єкта персональних даних

6.1. Права та обов’язки користувачів вебсайту ТОВ «Старлiнк» — суб’єкта персональних даних Суб’єкт персональних даних має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені в статті 8 Закону.
Суб’єкт персональних даних зобов’язаний діяти відповідно до вимог законодавства. Старлiнк не несе відповідальності за порушення користувачем законодавства про захист персональних даних, у т.ч. поширення ним персональних даних осіб, від імені та в інтересах яких ним отримуються персональні дані.
6.2. Право на внесення виправлень, знищення або блокування доступу до персональних даних
Суб’єкт персональних даних має право на безоплатне виправлення або вилучення (повністю або частково) відомостей про нього в інформаційних системах Організації, в електронних версіях баз даних інформаційно-довідкових служб Організації відповідно до порядку, що визначається Організацією, у випадку, коли вони є невірними, недоцільними чи надмірними або їх зберігання здійснюється понад час, необхідний для надання відповідних послуг. Якщо вилучення таких даних є технічно неможливим або не передбачене законодавством, то такі дані захищаються від їх обробки шляхом блокування доступу до них або іншим технічно можливим шляхом.

6.3. Право доступу до персональних даних.
Суб’єкт персональних даних має право на безоплатний доступ до даних про себе відповідно до порядку, що визначається Організацією.
Суб’єкт персональних даних має право на звернення із запитом щодо доступу до своїх персональних даних.Запит оформлюється відповідно до статті 16 Закону.
Організацією здійснюються необхідні заходи для з’ясування всіх обставин, викладених у запиті.
6.4. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних данихОскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних здійснюється відповідно до статті 18 Закону.
6.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних Суб’єкт персональних даних має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подачі письмового звернення.
У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, що була надана при реєстрації на вебресурсі Організації, такі дані підлягають видаленню.

7. Обробка та захист персональних даних

7.1. Обробка та захист персональних даних Організацією ґрунтується на основі ризик-орієнтованого підходу для попередження, виявлення та усунення загроз несанкціонованого доступу до персональних даних та/або незаконної їх обробки.
7.2. Організація зобов’язується забезпечити захист персональних даних, які обробляються в рамках надання інформації та послуг користувачам відповідно до вимог законодавства, а також до положень цієї Політики.
7.3. Директором Організації визначаються особи та/або структурні підрозділи, які відповідальні за захист персональних даних, відповідно до законодавства та цієї Політики.
7.4. Обов’язки структурного підрозділу/особи, відповідальної за організацію роботи, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, визначаються нормативними документами.
7.5. Організація співпрацює з органами державної влади, посадовими особами, відповідальними за захист персональних даних в Україні, відповідно до вимог законодавства.

 


Ця Політика є доступною для ознайомлення користувачам Організації (суб’єктів персональних даних) та розміщується на офіційному вебсайті Організації.